ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยต่าง ๆ ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงิน  นโยบายการค้าระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มการค้าและองค์กรเศรษฐกิจระหว่างประเทศ