พื้นฐานของการจัดดอกไม้  ทฤษฎีและองค์ประกอบกับการจัดดอกไม้  การเลือกซื้อดอกไม้สด  การดูแลรักษาดอกไม้สด การฟื้นตัวของดอกไม้   วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดดอกไม้  คุณสมบัติของภาชนะ  ประเภทของภาชนะ  เครื่องประกอบตกแต่งในการจัดดอกไม้  ประเภทของเครื่องประกอบตกแต่งในการจัดดอกไม้  รูปทรงการจัดดอกไม้  ลักษณะรูปทรงการจัดดอกไม้  พื้นฐานของการจัดช่อดอกไม้  รูปแบบการจัดช่อดอกไม้  พื้นฐานของการจัดตระกร้าดอกไม้  ประเภทของจัดตะกร้า  หลักในการจัดตะกร้าดอกไม้  การเพิ่มคุณค่าตะกร้าดอกไม้  พื้นฐานการจัดดอกไม้โอกาสพิเศษ  ข้อควรคำนึงในการจัดดอกไม้โอกาสพิเศษ  การจัดดอกไม้รูปทรงพื้นฐาน  เช่น  การจัดดอกไม้รูปทรงครึ่งวงกลม   การจัดดอกไม้รูปทรงแนวนอน   การจัดดอกไม้รูปทรงสูง  การจัดดอกไม้รูปทรงสามเหลี่ยม  การจัดดอกไม้ทรงพระจันทร์เสี้ยว  การจัดช่อติดเสื้อด้วยดอกไม้สด   การห่อช่อดอกไม้  การห่อช่อถือ  การห่อช่ออุ้ม พื้นฐานการร้อยพวงมาลัยดอกไม้สด ประเภทของมาลัย   ความหมายของคำที่ใช้ในงานมาลัย  ประโยชน์ของมาลัย วัสดุ  อุปกรณ์ในการร้อยมาลัย   ขั้นตอนต่างๆ ในการร้อยมาลัย  เครื่องแต่งตัวมาลัย  วิธีการแต่งตัวมาลัย  การเก็บรักษามาลัยที่ทำเสร็จแล้ว  การร้อยมาลัยกลม  8  กลีบ  มาลัยกลมลายเกลียวคู่  และมาลัยซีกห้าหลัก  หรือ มาลัย  3 – 2  การร้อยมาลัย ลูกเดือย  มาลัยสามเหลี่ยม มาลัยแบน  ฝึกปฏิบัติแต่งตัวมาลัย เช่น  อุบะแบบต่างๆ การแต่งตัว มาลัยชายเดี่ยว  เพื่อใช้ในโอกาศต่างๆ  ฝึกปฏิบัติแต่งตัวมาลัย เช่น  อุบะแบบต่างๆ การแต่งตัว มาลัยสองชายเพื่อใช้ในโอกาศต่างๆ